0

NVZA & TWIJG:

De NVZA is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. De vereniging ondersteunt apothekers van het ziekenhuis in hun professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om de (specialistische) farmaceutische zorg voor patiënten die een behandelrelatie hebben met hun ziekenhuis optimaal te laten verlopen.

Om dit te kunnen realiseren, is er een intranet opgezet speciaal voor de Ziekenhuisapothekers die lid zijn van de NVZA. In deze “gesloten” omgeving worden belangrijke documenten gedeeld, is er de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen, zijn vacatures en het laatste nieuws te vinden en  én is een agenda geïntegreerd waarin alle symposia, vergaderingen, congressen en overige relevante evenementen zijn terug te vinden.

De focus van deze opdracht ligt op het beheren van het intranet. Naast het plaatsen van relevante documentatie houd ik mij ook bezig met de interactie aan te wakkeren tussen de leden, waarvan de maandelijkse column van een lid en het doorgeef-item “ConnectiVe” concrete voorbeelden zijn.

WERKZAAMHEDEN:

De werkzaamheden van Freek Sijm van twijg zijn als volgt op te sommen:

De combinatie van mijn communicatie-opleiding en kennis van digitale media komt in deze klus uitstekend van pas.