0

EPSN Workforce & Twijg:

EPSN Workforce (verder genoemd als EPSN) is een recruitment bureau dat zich richt op de internationale markt. Waar veel Nederlandse bedrijven staan te popelen op het aannemen van goede werknemers, zijn er juist veel buitenlandse potentials op zoek naar een job omdat er in hun regio minder vraag is naar personeel. EPSN werkt samen met lokale “licensees” om op die manier vraag en aanbod samen te brengen. Deze samenwerking is gestart vanaf augustus 2019.

Doelstellingen:

Als online marketeer is mijn bijdrage hier tweeledig:

  • Inzet van campagnes om nieuwe licensees te werven
  • Ondersteunen huidige licensees op gebied van digital marketing

Werkzaamheden:

Om nieuwe licensees te werven, wordt de online marketing funnel ingezet. Belang hierbij is dat de digitale kanalen op de juiste manier ingericht zijn (Google Analytics en dergelijke). Vervolgens worden er campagnes ingezet, middels het see, think, do & care model.

Daarnaast ben ik aanspreekpunt (online) marketing voor alle huidige (internationale) licensees. Stel dat een recruiter LinkedIn of Facebook wil inzetten, organisch of paid, dan kunnen ze hiervoor bij mij terecht. Ook verzorg ik trainingen, zowel online als op locatie.